2012

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

01

Lis 2012

IT jako zrcadlo doby

Autor / v 2012 / Dosud žádné komentáře

Obsah aktuálního vydání IT Systems tvoří z velké části články věnované dvěma na první pohled odlišným odvětvím. Úvodní tematický blok je věnovaný problematice IT řešení pro banky a finanční organizace, další část je věnována výrobním podnikům, zejména těm působícím v automobilovém průmyslu. Zdánlivě zcela odlišné světy, které ovšem mají z pohledu IT mnoho společného. Přestože používají zcela jiné technologie, a to jak na úrovni hardwaru, tak na úrovni podnikových aplikací, řeší jejich IT manažeři podobné problémy.

Přestože průnik využívaných technologií je velmi malý, platí pro svět peněz i pro svět automobilových dílů dnes už samozřejmé konstatování, že obě odvětví jsou závislá na bezchybném fungování informačních systémů. Každý jejich výpadek způsobuje obrovské škody. V obou zmíněných odvětvích také platí striktní pravidla, se kterými se musí použité informační systémy vypořádat. Formálně řečeno musí podporovat shodu firemních procesů s předpisy daného odvětví. Ruku v ruce s rostoucím množstvím předpisů a pravidel je v informačních systémech funkce „zajištění shody“ stále důležitější. Každá doba si zkrátka žádá své a informační technologie jsou jejím obrazem. Nevěříte?

Myslím, že s trochou nadhledu je možno na vývoji informačních systémů a jejich klíčových funkcí demonstrovat a s odstupem času připomenout zásadní proměny společnosti. Raději se přitom omezme pouze na vývoj podnikatelského prostředí. Jinak bychom se brzy dostali až k filozofickým otázkám, jestli dělají počítače opravdu to, co po nich chceme a co od nich potřebujeme, nebo jestli děláme jen věci, ke kterým nás vedou dostupné technologie. I když stále častěji narážím na důvodné pochybnosti, přikláním se k optimistickému názoru, že vývoj IT není určen jen schopností něco nového vyrobit nebo naprogramovat a následně vnutit, ale především užitečností a potřebností nových produktů, služeb a technologií. Možná si myslíte, že je to naivní představa, ale neberte mi ji prosím.

Vždyť už na počátku byla ryzí potřeba zpracovat velké množství dat. První informační systémy byly v podnicích nasazovány proto, aby bylo možné efektivně zvládnout velké množství výpočtů, snížit jejich chybovost, zvýšit rychlost zpracování dat. Nevím, jestli šlo o příčinu nebo důsledek, ale skutečností je, že svět se v té době začal zrychlovat. Bohužel nejen z pohledu podnikových procesů. Zvykli jsme si mít všechno rychleji. Stejně tak bylo i po nás vyžadováno splnit všechny úkoly rychleji. Z dnešního pohledu byl objem zpracovávaných dat tristní a základním datovým médiem zůstával kancelářský, nebo přesněji traktorový papír. První paralela proměny firemního prostředí s vývojem IT ovšem byla zřejmá.

Pojďme raději rychle dál, protože jak mě nedávno upozornil můj dospívající syn, nostalgicky vzpomínat na svět bez všudypřítomného internetu a mobilních počítačů „je už fakt trapný“.

Pro další etapy vývoje IT v podnikovém prostředí nemám nějaké jasné ohraničení. Informační systémy si postupně našly cestu z účtáren do dalších oddělení podniků. Neustále rostl objem zpracovávaných dat, která byla dostupná stále širšímu okruhu pracovníků. Z nich se tak stávali uživatelé informačního systému, ne vždy dobrovolně. Změnil se způsob komunikace v rámci firmy i mimo ni. Vůči zákazníkům, dodavatelům, úřadům. Od požadavku mít spočítané všechno, co požaduje berňák, jsme později postoupili k požadavku spočítat i nějaká data užitečná pro řízení podniku. Informační systémy se staly manažerským nástrojem.

V následujícím období zdánlivě trvalého růstu bylo hlavním požadavkem kladeným na informační systém podpořit výkonnost podniků. Pomocí lepšího plánování, analyzování, optimalizace, simulace, sběru dat v reálném čase a bezpočtu dalších fíglů. Programátoři vkládali do svých výtvorů stále více aplikační logiky a funkcí specifických pro jednotlivá odvětví.

Pak přišla změna a před podnikáním zaměřeným na výrobu dostalo přednost zákaznicky orientované podnikání s důrazem na podporu marketingu a prodeje. Nastala doslova posedlost CRM, což byla zkratka zmiňovaná v době své největší slávy snad ještě častěji, než je dnes pojem cloud. Mimochodem, podle aktuálních průzkumů CRM se jedná o nejvíce opomíjený typ informačního systému. Více než polovina firem přiznává, že se bez CRM dodnes ve svém podnikání obejde.

Předpokládám, že ve skutečnosti suplují funkce CRM jinými nástroji, protože řízení vztahů se zákazníky lze stěží ignorovat. Platilo to dvojnásob v době, kdy se boj o zákazníka přiostřil a podniky začaly bojovat s recesí. Vývoj trhu a jeho výkyvy tak určily nové požadavky na informační systémy, které musely podpořit zeštíhlení podniků a jejich schopnost rychle reagovat na změny. Požadované vlastnosti a funkce informačních systémů byly opět obrazem aktuálního dění v ekonomice, a částečně tak v celé společnosti.

A jaký je obraz dnešní doby pohledem na IT? Samozřejmě mobilní a propojený, také virtuální a sociální (nebo spíš virtuálně sociální), nebezpečný, ale přitom bezstarostně plynoucí v mracích. Zajímavá vizitka současnosti.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář