2013

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

01

Říj 2013

Řízení IT projektů

Autor / v 2013 / Dosud žádné komentáře

Podstatnou část říjnového vydání IT Systems věnujeme problematice přípravy a řízení IT projektů. Seznámíte se s různými metodikami a doporučenými postupy, zvlášť se zabýváme problematikou řízení souvisejících rizik. Na COBIT 5 se díváme perspektivou menších firem. Připomínáme i klasickou, ale přesto opomíjenou metodiku EVM – řízení podle reálně vytvořené hodnoty. Pokoušíme se zmapovat kritická místa implementace IT systémů, speciálně pak ERP a CRM systémů. Samostatný článek věnujeme finální fázi projektu a klíčovému okamžiku spuštění ostrého provozu. Pozornost věnujeme také nezbytnému testování. S tématem řízení IT projektů úzce souvisí i článek Tomáše Kolaříka o budování a optimalizaci podnikové architektury.

Proč tolik článků k jednomu tématu? Věříme, že pro vás budou užitečné. Při plánování čísla 10 jsme se rozhodli, že projektovému řízení mimořádně věnujeme více prostoru a rozebereme jej ze všech stran. Oslovili jsme proto ke spolupráci hned několik autorů a potěšilo nás, že se prakticky všichni zapojili. Když se nám pak všechny příspěvky věnované řízení IT projektů sešly, zaváhal jsem na chvíli, jestli to s důrazem na jedno téma nepřeháníme. Nakonec jsem se přeci jen rozhodl zařadit všechny články, protože doufám, že už tím, jak podrobně se dané problematice věnujeme, dáváme najevo význam projektového řízení pro dosažení obchodních cílů IT projektu. Snad se nám tak podaří vyburcovat pozornost i těch, kteří se spoléhají, že se nové IT systémy zavedou tak nějak samy od sebe.

Jenže informační systémy se nekupují, ale implementují. Pokud nemáte rádi anglikanismy, dosaďte si slovo zavádějí, podstata problému se tím nijak nemění. Podpisem kupní smlouvy totiž pořízení IT systému zdaleka nekončí, ovšem ani nezačíná. Správně řečeno nezačíná a nekončí nikde, protože jde o uzavřený cyklus. Jeho součástí musí být i fáze, ve které zjednodušeně řečeno definujeme, co vlastně chceme a proč to chceme. Právě zde bývá nejslabší místo celého životního cyklu podnikové IT infrastruktury.

Jednou z otázek, které jsme nedávno položili zástupcům předních tuzemských výrobců ERP systémů, bylo, zda se podnikové informační systémy nestaly běžnou komoditou. Jejich odpovědi zde nebudu citovat, najdete je ve speciálním vydání ERP systémy č. 2/2013. Každý z respondentů odpovídal trochu jinak, zjednodušeně by se jejich vyjádření přesto daly shrnout do společné odpovědi: „Ano, ale…“ Nemohu než souhlasit. Sám za sebe zde odpovím, že z pohledu výběru už se komoditou staly. Velmi komplexní komoditou. Z jejich vlastností a funkcí se staly atributy, které lze popsat a kvalifikovaně podle nich vybírat. Tedy pokud víte, co vlastně potřebujete a jste schopni svoji představu s dostatečnou přesností popsat. Jinak totiž budete odkázáni na výběr vedený intuicí a emocionálním kritériem „tohle se mi líbí“. Jinak řečeno stanete se divákem v představení, ve kterém se necháte snadno strnout hereckými dovednostmi jednotlivých aktérů, aniž byste rozpoznali jejich skutečný charakter. Možná se i dobře pobavíte, když ovšem na chvíli zapomenete, kolik vás nakonec bude stát vstupenka na takové divadlo.

Proč ale odmítám přijmout tvrzení o podnikových systémech jako komoditě bez výhrad? IT systémy totiž zdaleka ještě nejsou komoditou ve smyslu spotřeby, jak by mnozí rádi viděli. Koupím to, zapnu to, funguje to. Tak jednoduché to opravdu není. Současně se ale nemusíte bát nepřekonatelné složitosti. Jde o projekt, který má svá jasná pravidla a mnohokrát vyzkoušené postupy, které se promítají do zmíněných metodik. Berte je vážně. Dovolím si tvrdit, že od určité velikosti projektu se bez nich neobejdete. Zapojte do týmu profesionály v oblasti projektového řízení a naslouchejte jim.

I pro informační technologie platí úsloví dobrý sluha, špatný pán. Pokud vám budou IT systémy sloužit, jak potřebujete, a budete se na ně moci spolehnout, budou pro vaše podnikání přínosem. Špatně se vám ale bude pracovat, pokud budete dělat věci jen tak, jak vám to špatně zvolené nebo špatně nasazené technologie dovolí.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář