2014

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

25

Lis 2014

Manažeři údržby IT

Autor / v 2014 / Dosud žádné komentáře

Společnost Deloitte každoročně vyzvídá u IT manažerů a ptá se na strasti i slasti jejich povolání. Průzkum probíhá celosvětově, ale jsou publikovány i výsledky za jednotlivé regiony s možností srovnání lokálních a globálních trendů. Nás pochopitelně nejvíce zajímala situace a názory tuzemských manažerů IT napříč různými sektory a velikostí firem.
Výsledky letošního průzkumu, které byly zveřejněny před několika dny, přináší některá pozitivní, ale i varující zjištění. Za pozitivní zprávu lze jistě považovat, že v průměru se již zastavil výrazný propad IT rozpočtů, ke kterému došlo v několika předchozích letech. Jen ve veřejném sektoru udává většina organizací další snižování IT rozpočtu. V ostatních odvětvích už převažuje mírně pozitivní trend. V celkovém hodnocení napříč odvětvími uvedla třetina IT manažerů, že nyní pracuje s vyšším rozpočtem a jen čtvrtina s nižším.

Méně optimismu už přináší informace o struktuře IT rozpočtů. Je totiž zřejmý rozpor mezi tím, jak svoji roli vidí sami IT manažeři a jak jejich roli vidí ostatní manažeři a především vrcholové vedení a vlastníci podniku. Z odpovědí IT manažerů vyplynulo, že sami sebe vnímají jako klíčový element v rozvoji obchodních příležitostí firmy. Po několika letech, kdy byly jejich hlavní starostí úspory, nyní upírají svoji pozornost k novým technologickým trendům a možnostem, které nabízí pro rozvoj podniku. Chtěli by proto investovat do inovací. Jenže v jejich rozpočtech jde na investice v průměru méně než 10 %. Z manažerů rozvoje se stali manažeři údržby IT. Jen malý zlomek z oslovených IT manažerů (každý devátý) navíc hodnotí svůj vztah s vlastníky společnosti jako velmi dobrý.

Poté, co bylo IT oddělení v letech ekonomické recese prvním na odstřel při snižování nákladů, se tedy nyní vrací do situace, kdy je trpěnou částí podniku, kterou je potřeba financovat jen proto, aby vše fungovalo. Jistě, najdou se výjimky. Například IT manažeři ze segmentu finančních organizací a telekomunikací přiznávají nárůst rozpočtů i vyšší podíl prostředků na investice. Je to pochopitelné, protože v uvedených odvětvích se inovace služeb bez odpovídající podpory IT prostě neobejde. Vazba mezi inovací IT a udržením konkurenceschopnosti je zde přímočará a na první pohled zřejmá. V ostatních odvětvích si IT manažeři musí svoji pozici klíčového hráče rozvoje podniku znovu tvrdě vybojovat.

Chápu, že v několika posledních letech měli plné ruce a hlavu starostí, jak za stále menší peníze zajistit provoz svého oddělení a všech služeb, které zajišťuje. Na nějaké sledování obchodních cílů podniku a sladění IT s nimi prostě nebyl prostor. Je ale nejvyšší čas to změnit. Aniž bych hýřil optimismem ohledně stavu naší ekonomiky, věřím, že nastává vhodná doba k obnovení pozice IT oddělení jako aktivního podporovatele nebo dokonce iniciátora rozvoje podniku. Dobrou příležitost k tomu dávají nové technologie a způsoby řešení. Ze zmíněné studie Deliotte totiž vyplývá, že i do našich podniků už dorazily globální trendy jako je mobilita, cloud nebo moderní analytická řešení, včetně technologií označovaných termínem big data. Zjištění, že dorazily, zatím neznamená nějakou překotnou změnu. Většina tuzemských IT manažerů v průzkumu diplomaticky uvedla, že zavedení uvedených řešení zvažuje. Přesto bych právě mezi nimi hledal cestu ke zvýšení atraktivity IT oddělení.

Nové technologie, které u nás byly zatím vnímány spíše jako vize budoucnosti, už dosáhly potřebného stupně zralosti. Především analytická řešení mají velký potenciál oslovit vrcholový management firem. Možná namítnete, že business intelligence není nic nového. Souhlasím, jenže zatímco dříve šlo víceméně o sběr a zpracování strukturovaných dat, nyní je klíčové, jak tato data zúročit – kapitalizovat. Tedy například identifikovat dosud neodhalené významy dat a jejich přínosy pro podporu manažerského rozhodování. Pro IT manažery se zde nabízí skvělá příležitost, jak převzít iniciativu a představit možnosti moderních analytických nástrojů.

Velkým přínosem přitom může být skutečnost, že stále více podnikových řešení lze užívat formou služby. Ne, opravdu si nemyslím, že cloud je nějaký všelék na podnikové IT, ale nelze mu upřít zásadní přínos především pro menší firmy, které si mohou formou služby vyzkoušet a případně zavést řešení, která by pro ně v tradičním on-premise modelu byla nedostupná, nebo by jejich zavedení bylo spojené s příliš velkým rizikem neúspěchu.

Takže neváhejte, zkoušejte a inovujte. Nezapomínejte ale přitom výsledky svojí práce prezentovat v kontextu klíčových procesů vaší firmy a vždy z perspektivy byznysu. Jen tak můžete pomýšlet na neformální povýšení z pozice údržbáře.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář