2015

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

13

Říj 2015

Role IT oddělení a jeho manažera se mění

Autor / v 2015 / Dosud žádné komentáře

Při pohledu na obsah říjnového vydání IT Systems vidím, že ve většině článků se z různých stran věnujeme v podstatě stejnému tématu – měnící se roli IT manažera v podniku, novým problémům a výzvám, kterým dnes musí čelit.

Konzultant, service broker, manažer rozvoje…

Například Zdeněk Panec z hlediska dominantního výrobce ERP systémů upozorňuje, že už pominula doba, kdy byly ve firmách jasně dané role pro řízení, správu, rozvoj a užívání IT. Programátoři a správci IT určovali pravidla hry a uživatelé se je museli naučit. Jenže dnes už to není IT oddělení, kdo nařizuje. Tlak na zvyšování efektivity všech podnikových procesů se přímo promítá do požadavků na IT oddělení, které musí pomáhat a ne komplikovat situaci, jako tomu často bývalo dříve.

Z jiné strany se otázce proměny pozice IT manažera věnuje Aleš Studený v dalším pokračování seriálu Příručka úspěšného IT manažera s výstižným názvem: Řiďte IT jako service broker. Pro někoho je to možná příliš futuristické označení, které nepatří do oblasti IT. Jenže postavení brokera je opravdu velmi trefným přirovnáním pro nastupující roli IT manažera. Broker v podobě IT oddělení má firmu jako klienta, pro nějž spravuje stávající portfolio IT řešení, aby z něj podnik těžil maximální zisk, ale současně pečlivě sleduje vývoj trhu, aby zachytil zcela nové příležitosti a případně doporučil pořízení výkonnějších aktiv, pokud to bude pro jeho klienta výhodné. Jsem proto přesvědčen, že se slovem broker, které jsme doposud znali jen ze světa financí, se budeme setkávat stále častěji i v oblasti IT. A to nejen ve vztahu k řízení IT v podniku, ale i pro označení určitého typu dodavatelů IT řešení. V éře cloudu je totiž IT broker velmi výstižné označení pro dodavatele, kterému se kdysi říkalo systémový integrátor.

Trochu jinak se na novou roli IT manažera dívají analytici ze společnosti Accenture, kteří ji označují slovem konzultant. Upozorňují na skutečnost, že s rostoucí důležitostí digitální infrastruktury pro firmy všech typů se mění i úloha a význam funkcí ředitelů IT. Úkolem IT oddělení už není pouze starost o fungování počítačů a softwaru. Nacházíme se v době, kdy by měl manažer IT oddělení převzít zodpovědnost za hledání nových cest optimalizace – jak zefektivnit procesy napříč organizací a podpořit její růst. Novou roli IT manažera tak lze shrnout do jednoho slova: konzultant. A dobrý konzultant se na zadání dívá z pohledu svého klienta a soustředí se více na výsledek než na využití množství dostupných nástrojů a technologií.

Bez ohledu na to, zda-li se budeme na IT manažera dívat jako na konzultanta nebo brokera, je zřejmé, že role IT oddělení a jeho manažera se mění. I když to mnozí budou vnímat jako nespravedlnost a podcenění velmi složité práce, manažery údržby už dnes téměř nikde nepochválí a nedocení. Žádaní jsou totiž manažeři rozvoje, kteří nejsou standardně v opozici proti inovacím, protože ty jen přináší nové problémy, ale naopak sami nové řešení vyhledávají a nabízejí. Jinak je ostatní nebudou brát vážně a najdou si jinou cestu.

Stínové IT

Hlavním příznakem, že IT manažer a jeho oddělení svoji roli nezvládá, je vznik takzvaného stínového IT. Někdy je označované také jako partyzánské IT, což vcelku dobře vyjadřuje jeho dobrodružnou povahu i způsob šíření ve firmě. Stínové nebo chcete-li partyzánské IT ve firmě vytváří izolované ostrůvky dat a procesů, které stojí mimo hlavní strategii IT podpory v podniku.

Nejde přitom o nějakou výjimečnou situaci. Podle průzkumů agentury Gartner je v poslední době až třetina investic do rozvoje IT iniciována, řízena i financována mimo IT oddělení a jeho rozpočet. Jde především o důsledek spontánního využití mobilních aplikací nebo cloudových služeb, které jsou ihned dostupné a lze je relativně snadno nasadit i bez odborných znalostí informačních technologií. Rychle a snadno, ale se všemi negativními důsledky, tedy nesystémově, nekoncepčně a bez vazby na ostatní. Dříve či později narazí na potřebu takové řešení integrovat s ostatními aplikacemi a datovými zdroji v podniku. Obvykle přitom narazí na problémy, které logicky musí řešit IT oddělení. Postavení IT manažera je přitom nezáviděníhodné. Většinou totiž není v pozici, aby mohl říct – neptali jste se mě předtím, tak po teď mě nic nechtějte.

Myslím, že stínové IT do určité míry funguje ve většině českých podniků, zejména v segmentu malých a středních firem. Možná to sami dobře znáte. Pokud IT oddělení nestíhá uspokojit požadavky uživatelů, začnou hledat sami alternativní řešení, která vedou k vytvoření roztodivných kombinací informačního systému, e-mailu a kancelářského software s daty rozprostřenými na serverech a počítačích jednotlivých uživatelů po celé firmě. Takto vznikla v českých firmách řada excelentních řešení, protože kde už nestačil informační systém, nastoupil Excel. Kolotoč e-mailů s přílohami zase často nahrazuje chybějící systém správy dokumentů a řízení workflow.

Vznik stínového IT lze přirovnat k budování chodníků ve městech. Pokud je už na počátku naplánujete špatně nebo nezachytíte změnu, která vyvolá potřebu lidí chodit jinudy než dříve, začnou si vytvářet zkratky a vyšlapávat pěšinky. Uprostřed pečlivě udržované městské zeleně se tak začnou linout blátivé stezky. Vedení města se pak zlobí, že lidé nepoužívají chodníky a ničí zeleň, lidé se zlobí, že „musí“ chodit po nezpevněných a neudržovaných stezkách. Zákaz vstupu situaci většinou jen zhorší a vyhrotí vzájemné vztahy. Osvícené vedení by proto mělo v takové situaci důsledně analyzovat příčiny spontánního vzniku neplánované cesty. Je možné, že příčiny jsou pouze dočasné. V takové situaci je možné prostě čekat, až příčiny pominou, nebo se vstřícným jednáním pokusit přesvědčit občany, aby nějaká dočasná omezení strpěli a obcházeli je po plánovaných cestách s ohledem na bezpečnost a ochranu společného prostředí. Pokud jsou ale důvody ke vzniku zkratky trvalé, resp. dlouhodobé, je třeba převzít iniciativu a na místě spontánně vyšlapané stezky vybudovat pohodlný chodník, nejlépe s osvětlením, zábradlím nebo jinou přidanou hodnotou.

Podobně by měl postupovat i osvícený IT manažer, když zjistí, že si uživatelé z různých oddělení sami pořizují nové cestičky, tedy nové aplikace a služby mimo strategii a dosah IT oddělení. Situace IT manažera je přitom složitější než ve vztahu vedení města k občanům, protože za vznikem stínového IT mohou stát linioví manažeři, jejichž postavení v hierarchii podniku je často vyšší nežli pozice IT manažera. Proto nepřichází v úvahu direktivní řešení. V takovém případě nelze doporučit nic jiného, než se také pokusit převzít iniciativu a přesvědčit kolegy, že dokážeme nabídnout nejen srovnatelné řešení, ale i nějaké výhody navíc plynoucí z vlastností integrovaného systémového řešení.

Předpokladem úspěchu je ale pochopit, proč si vlastně lidé novou cestičku vyšlapali. Jen když poznáme odkud, kam a proč lidé chodí, můžeme postavit správné cesty na správných místech.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář