2016

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

25

Zář 2016

(R)evoluce Industry 4.0

Autor / v 2016 / Dosud žádné komentáře

Zářijové vydání IT Systems jsme připravovali „pod vlivem“. Nešlo ale o vliv burčáku nebo jiného alkoholu, s nímž se uvedené slovní spojení většinou pojí, ale pod vlivem blížícího se strojírenského veletrhu v Brně. Nejvýznamnější veletrh v České republice nás inspiroval, abychom se tentokrát zaměřili na digitalizaci průmyslu.Pro transformaci průmyslu, ke které dochází především v důsledku uplatňování nových kybernetických technologií, je momentálně užíváno označení Industry 4.0, které má zapůsobit na posluchače a naznačit, že jde něco převratného, revolučního – doslova čtvrtá průmyslová revoluce. Upřímně řečeno mám smíšené pocity, když pojem Industry 4.0 slyším. Záleží především na tom, kdo si jej bere do úst. Ze strany inženýrů v něm slyším odhodlání poprat se s mnoha problémy a úskalími, které digitalizace průmyslu přináší. Ze strany manažerů a majitelů výrobních podniků v něm slyším odvahu investovat do něčeho nového, vstoupit do neprobádané oblasti a získat konkurenční výhodu. Jenže pojem Industry 4.0 nejčastěji slýcháváme z úst politiků, kteří jen chtějí vypadat pokrokově, a proto malují světlé zítřky, aniž by věděli o čem… Co naplat, malování světlých zítřků patří k jejich profesi.

Jak už jsem se zde několikrát přiznal, mým původním oborem byla kybernetika. Moje skripta průmyslové automatizace a robotizace už jsou samozřejmě dávno zastaralé, ale právě proto se mi příčí představa, že nyní nastává nějaká průmyslová revoluce. Vždyť robotizace průmyslu není objevem několika posledních let. Jen se dnes v důsledku rostoucí dostupnosti technologií a možnostem jejich integrace se stává efektivní v mnohem širším měřítku než dříve, kdy její uplatnění dávalo smysl pouze ve specifických výrobních procesech. Podobně jsou na tom systémy pokročilého plánování a rozvrhování výroby, systémy prediktivní údržby apod. Ani ty nejsou objevem několika posledních let, i když je skutečností, že právě nyní dochází jejich rozmachu a rozšíření v masovějším měřítku. Není to jen díky jejich lepší dostupnosti a schopnostem, ale do značné míry také kvůli konkurenčnímu tlaku, kterému dnes všechny podniky čelí.

Dochází tedy ke vhodné konstelaci podmínek, která povede k evoluci průmyslové výroby. Pokud ji někdo potřebuje nazývat revolucí, aby tak získal pozornost v dnešní hysterické době, budiž, ale půjde spíše o revoluci sametovou.

Neobávám se ani sociální bouře a dopadů na zaměstnanost, kterými někteří populisté straší v souvislosti s digitalizací průmyslu. Vyvolávají strach jen proto, aby získali pozornost. Ano, spousta lidí si bude muset najít jiné uplatnění, protože v digitální továrně už nebudou zapotřebí v tak velké míře jako dnes. Jenže nestane se to přes noc a ke změnám struktury ekonomiky dochází odjakživa. Připomeňme, že většina lidí kdysi pracovala v zemědělství, později se stal dominantním segmentem uplatnění pracovní síly průmysl, dnes vývoj jednoznačně směřuje ke službám. Jde o další příznak, že digitalizace průmyslu je spíše evolucí nežli revolucí. Opravdu se nestane přes noc, protože uplatnění digitalizace v reálném průmyslu je mnohem složitější nežli na prezentacích a ve zkušebních provozech.

Musí totiž být podmíněno reálným ekonomickým přínosem. Normální podniky existují proto, aby vyráběly se ziskem, zatímco první továrny dávané za vzor konceptu Industry 4.0 existují do značné míry jako vývojová laboratoř, od které neočekáváte efektivní produkci, ale spíše hledání a ověření nových postupů.
Naším cílem to ale není, a proto se v aktuální vydání IT Systems zabýváme řešeními, které neslouží jako laboratoř nebo výkladní skříň, ale které nabízejí možnosti bezprostředního uplatnění a využití. Samozřejmě za předpokladu, že byly správně vybrány a implementovány. Proto jsme dali v aktuálním vydání tolik prostoru dodavatelům IT řešení, kteří už dokázali, že dokážou nasadit pokročilá IT řešení v často komplikovaném prostředí výrobních podniků. Snad mezi nimi najdete i vy vhodného partnera pro váš inovační projekt.

A na co se můžete těšit příště? Budeme se věnovat především problematice IT řešení v obchodních společnostech a průmyslových odvětvích s procesní výrobou. Zaměříme se také na IT podporu logistiky. Připravujeme pro vás hned dva nové přehledy – jeden produktový a jeden dodavatelský. V říjnovém vydání IT Systems 10 proto najdete produktový přehled systémů pro řízení skladů (WMS) a předplatitelé, kteří spolu s časopisem dostávají pravidelně i přílohu, získají nový přehled dodavatelů ERP systémů. Rozhodli jsme se totiž náš tradiční přehled ERP systémů, který realizujeme už mnoho let, doplnit o přehled firem, které se zabývají implementací ERP systémů. Právě na jejich schopnostech totiž závisí úspěch ERP projektu přinejmenším ve stejné míře, jako na výběru správného systému.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář