2017

Názory, komentáře a úvahy ze světa informačních technologií

26

Čvn 2017

Digitální transformace

Autor / v 2017 / Dosud žádné komentáře

Jedním z příznaků moderní doby je móda tzv. buzzwordů, tedy nadužívaných pojmů, o kterých se intenzivně mluví, i když o jejich skutečném významu má většina lidí jen velmi nejasnou představu. Některé z takových velmi populárních a přitom velmi nejasných pojmů brzy zapadnou. Např. jsem už dlouho nenarazil na oblíbené sousloví znalostní ekonomika, kterým se dříve oháněli především politici ve snaze přesvědčit voliče o své pokrokovosti a schopnosti vést společnost ke světlým zítřkům.

Z jiných buzzwordů se naopak stane běžné označení. Ještě nedávno totiž patřily mezi buzzwordy i takové pojmy jako cloud nebo internet věcí a my jsme se snažili dát jim nějaký srozumitelný obsah a zasadit je do správného kontextu. Dnes je již přinejmenším v odborné veřejnosti jasné, jak funguje obchodní i technický model poskytování IT řešení formou služby, tedy cloud. Také internet věcí se už prosazuje ve formě reálných aplikací, které zejména v průmyslu a logistice přináší velmi povzbudivé výsledky.

Zákonitě proto musel přijít nový buzzword – digitální transformace. Pořádají se o ní konference a dělají se průzkumy, kolik firem už na ní pracuje a kolik je na ni připraveno, přestože nad praktickým významem sousloví digitální transformace panují pochybnosti. Respondenti průzkumů tak odpovídají na otázky, kterým nerozumí, nebo rozumí po svém. Což je vlastně správně, protože digitální transformace má různý význam pro firmy a organizace podle odvětví, velikosti a míry adopce digitálních technologií. Jde o trend, nebo matematicky řečeno vektor vývoje, který popisuje, že s rostoucí měrou zapojení digitálních technologií do firemních procesů lze dosáhnout zvýšení výkonu, kvality a konkurenceschopnosti podniku. Dovolím si namítnout, že právě uvedenému se v IT Systems věnujeme už bezmála dvacet let, a zatím nás v redakci nenapadlo tomu říkat transformace. Uplatnění nových technologií totiž nevnímáme jako přerod (transformaci) z jedné fáze podniku do druhé, ale jako nikdy nekončící a velmi složitý proces postupného vývoje. Proces, který je lemován mnoha úskalími a který nezřídka končí ve slepé uličce. Najít vhodné technologie a dokázat je správně rozhýbat totiž není transformace, ale především spousta práce. Musím ovšem uznat, že slovo transformace je mnohem zvučnější, a proto se mu ani v IT Systems nebudeme bránit, ale budeme mu dávat reálnou podobu. Právě v čísle, které máte před sebou, najdete mnoho konkrétních příkladů digitální transformace průmyslových podniků. Doufám, že vás budou inspirovat k podobným projektům a úspěchům.

Příště, tedy v příloze následujícího prázdninového dvojčísla IT Systems, se zase budeme věnovat digitální transformaci veřejné správy a zdravotnictví, kde je cesta k inovacím poněkud složitější. Spousta činností a procesů zde vzdoruje zlepšení pomocí nových technologií, nebo chcete-li digitální transformaci, protože jsou sešněrované množstvím rigidních předpisů. Také s motivací k inovacím je to složité, protože v politice státní ani komunální neplatí jednoduché „má dáti – dal“ a úspěch se měří jinak než v obchodu a průmyslu. Tím v žádném případě nechci paušalizovat a šmahem hanit všechny vedoucí pracovníky veřejné správy, ale je prostým faktem, že v sektoru bez skutečných zákazníků a konkurence je to s motivací k inovacím poněkud složitější. Přesto i zde lze najít mnoho podnětných příkladů, jak mohou digitální technologie pozitivně ovlivnit fungování ordinace, nemocnice, města, kraje, státu a celkově kvalitu našeho života.

Pozor, příloha bude jako vždy součástí pouze výtisků pro předplatitele. Pokud mezi ně zatím nepatříte, využijte naší letní akce na předplatné a budete mít pravidelný přísun informací ze světa podnikové informatiky v tištěné i el. podobě o trochu levnější.

Přeji vám krásné léto plné pohody a příjemně strávenou dovolenou.

Vyšlo v časopise IT Systems

Vyberte prosím sociální síť, se kterou chcete stránku sdílet:

Lukáš Grásgruber

Ing. Lukáš Grásgruber vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor kybernetika. Už během studií zběhl k informatice a v oblasti IT se profesionálně pohybuje od roku 1996. Nejprve jako recenzent, editor, analytik, redaktor a od roku 1999 jako šéfredaktor časopisu IT Systems se zaměřením na podnikovou informatiku. Z lásky k městu, ve kterém vystudoval a dodnes pracuje, působí také jako manažer časopisu Brno Business & Style.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Dosud žádné komentáře

Vstupte do diskuze a napište svůj komentář